Integritetspolicy

BettingReady integritetspolicy

Policyn gäller från den 2019 december.

Syftet med denna sida är att upplysa dig om vår policy gällande vår hantering av användardata.

All data vi hämtar in används enbart i syftet att förbättra vår produkt. Vi använder oss enbart av data från Google Analytics.

Ditt användande av vår hemsida innebär att du godkänner hanteringen av din användardata i enlighet med vår integritetspolicy.

Cookies

Vi använder oss inte av cookies på annat sätt än att samla in data via google analytics.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Den enda personliga informationen vi samlar in är din medvetet och frivilligt inlämnade sådan. Detta kan ske genom formulär du fyller i för att delta i våra tävlingar eller genom att du skriver upp dig för vårt nyhetsbrev.

Vi för inte över dina personuppgifter till tredje part. Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med rådande lagstiftning.

Vilka användardata samlar vi in?

Vi samlar in användardata via Google Analytics. Dessa data inkluderar exempelvis vilken enhet du surfar från, vilken dag du använder vår webbplats, hur lång tid du tillbringar eller vilka undersidor du besöker.

Varför samlar vi in användardata?

Vårt syfte med att samla in din användardata är följande:

  • Få värdefull information om våra besökare för att förbättra vår produkt.
  • För att upptäcka och justera tekniska problem med vår webbplats.  

Överföring av personuppgifter

Om du befinner dig i ett annat land än Sverige ber vi dig vara medveten om att vi för över alla data till Sverige och går igenom dem där.

Länkar till tredje part

Vi länkar till tredje part på vår webbplats. Dessa sidor har en egen integritetspolicy och egna regler om sekretess som vi inte har något ansvar för. Vi har intentionen att aldrig länka till osäkra webbplatser och ber dig kontakta oss om du upptäcker något sådant.

Ändring av BettingReady integritetspolicy

Denna integritets- eller sekretesspolicy kan komma att ändras. Den senaste versionen är alltid den som är aktuell.

Senast uppdaterad 27 Januari 2021.

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy eller andra saker är det fritt fram att kontakta oss.